Enviro - Eng:: HomepageEnviro - Eng:: Wie zijn we?Enviro - Eng:: Wat doen we?Enviro - Eng:: Waar kan u ons vinden?Enviro - Eng:: Contacteer onsEnviro - Eng:: Referenties
Enviro - Eng:: Nieuwsberichten


Enviro - Eng:: NieuwsartikelJuli 2016 : uitbreiding omgevingsvergunning


Vanaf 2018 ook omgevingsvergunningen voor kleinhandelszaken (huidige socio-economische vergunning).

Enviro - Eng:: Nieuwsartikel
Enviro - Eng:: NieuwsartikelJuni 2016 : samenwerkingsakkoord betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken


Instemming Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest met SWA-SEVESO III. Hierdoor definitief in werking.

Enviro - Eng:: Nieuwsartikel
Enviro - Eng:: NieuwsartikelFebruari 2016 : "omgevingsvergunning" vervangt milieu- en stedenbouwkundige vergunningen


De omgevingsvergunning is in voege vanaf 23/02/2017! Procedureel besluit waarin de nadere procedureregels voor de geïntegreerde vergunningsverlening worden bepaald.

Enviro - Eng:: Nieuwsartikel
Wie zijn we?

Ing. Johan Lambeets
 • Oprichter - zaakvoerder
 • Erkend milieucoördinator (A en B) bij Besluit Vl. Min. dd. 11/06/1997 (ERK/MC/067)
 • Gerechtsdeskundige van het Parket van de Procureur des Konings van Leuven en bij de Rechtbanken van Eerste Aanleg te Leuven, Hasselt en Mechelen
 • Expert voor het Accreditatiebureau BELAC
 • Dagelijks beleid
 • Opvolging milieuwetgeving
 • Milieucoördinator bij afvalverwerkingsbedrijven, petrochemie, e.a.
 Johan Lambeets
Ing. Guy Marckelbach
 • Oprichter - zaakvoerder
 • Erkend milieucoördinator (A en B) bij Besluit Vl. Min. dd. 22/05/2000 (ERK/MC/392)
 • Docent ACE - Groep T in Leuven  
 • Milieucoördinator vnl. in de sector betonindustrie, drukkerijen en metaalbewerking
 • Implementeren van kwaliteits- en milieuzorgsystemen (ISO 9001 en ISO14001), zowel in Vlaanderen als Wallonië
 • Begeleiding van bedrijven in het verkrijgen van subsidies en het bekomen van fiscale stimuli


 Guy Marckelbach
Ing. Claudia Leenders
 • Milieucoördinator (A en B) bij Besluit Vl. Min. dd. 16/06/2000 (ERK/MC/332)
 • Aanvullend diploma postgraduaat in het milieubeheer
 • Postacademische vorming preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau 1
 • Milieucoördinator vnl. in productiebedrijven (oa. voeding, kosmetica, op- en overslag gevaarlijke producten, metaalbehandeling)
 Claudia Leenders
Peter Hendrickx
 • Graduaat elektronica
 • Veiligheidscoördinator in de bouwsector
 • Erkenning als energiedeskundige  
 • Milieu-inventarisaties
 • Opvolging van technische installaties in het kader van periodieke onderzoeken en keuringen
 Peter Hendrickx
Cissy Massin
 • Verantwoordelijke administratie en facturatie
 • Aanspreekpunt van de klanten
 Cissy Massin

Disclaimer - Privacy Policy

Created by Sanmax